Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 & 2021-2022

Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 & 2021-2022

Σήμερα 03-02-2020, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 & 2021-2022 με την κατάθεση της σχετικής εισήγησης και των σχετικών πινάκων στη γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από την τριμελή  εισηγητική επιτροπή.

Πρακτικό Ανάρτησης Εισηγητικής Έκθεσης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΦΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΦΘ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΦΘ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΦΘ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΦΘ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΦΘ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΦΘ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΦΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΦΘ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΦΘ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΦΘ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΦΘ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΗΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΦΘ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΦΘ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ