Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετακινήσεων ERASMUS+/Διεθνής Κινητικότητα

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετακινήσεων ERASMUS+/Διεθνής Κινητικότητα

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετακινήσεων ERASMUS+/Διεθνής Κινητικότητα.

Για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τα τελευταία 4 στοιχεία του Αριθμού Ταυτότητας, όπως έχει δηλωθεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο κατά την αίτηση του. 

Βρείτε τα αποτελέσματα στο λινκ https://erasmus.uniwa.gr/ και στη στήλη Ανακοινώσεις στο site του Προγράμματος Erasmus+/ICM  (Διεθνής Κινητικότητα). 

Από το γραφείο Erasmus+