Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2021-22

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2021-22

Στον επισυναπτόμενο Πίνακα εμπεριέχονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων προς κατάταξη στο Τμήμα του ακαδ. έτους 2021-22 ανά εξεταζόμενο μάθημα, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων τους.
Τα ονόματα των υποψηφίων που τελικά θα καταταχθούν θα ανακοινωθούν μετά την σχετική έγκριση απο τη Συνέλευση του Τμήματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2021 2022