ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 Οι φοιτητές του τμήματος Φυσικοθεραπείας για τη χειμερινή περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 που δεν έχουν υπερβεί τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών (δηλαδή 8), προσαυξημένα κατά (4) εξάμηνα, θα πρέπει μέχρι τις 30-9-2018 να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες που δέχονται φοιτητές (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00 π.μ έως 13:00μ.μ), σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ. Όσοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο ΠΑΔΑ δεν υποβάλουν δήλωση.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση δεν μπορεί να ανακληθεί.