Απόφαση συνέλευσης 18/21-05-2018 για φοιτητικά θέματα

Απόφαση συνέλευσης 18/21-05-2018 για φοιτητικά θέματα

Εγκρίθηκε η αίτηση της φοιτήτριας Μαρίας Ισακόγλου (μετεγγραφή από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) με αρ. πρωτ. 949/5-9-2018   για απαλλαγή από μαθήματα.