Αντιστοιχίες μαθημάτων ΤΕΙ-Πα.Δ.Α. (Απόφαση Σ.Τ. 14/20-05-2019)

Αντιστοιχίες μαθημάτων ΤΕΙ-Πα.Δ.Α. (Απόφαση Σ.Τ. 14/20-05-2019)

Για τους φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (14/20-05-2019) αποφάσισε αναφορικά με τη βαθμολογία των μαθημάτων ΤΕΙ που καταργήθηκαν τα παρακάτω:

  • Ανατομία Ι Εργαστήριο, Ν2-1010: ο βαθμός της θεωρίας να καταχωρηθεί και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.
  • Α΄ Βοήθειες Εργαστήριο, Ν2-1020: ο βαθμός της θεωρίας  να καταχωρηθεί και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.
  • Φυσιολογία Εργαστήριο, Ν2-1030: ο βαθμός της θεωρίας να καταχωρηθεί και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.
  • Ανατομία ΙΙ Εργαστήριο, Ν2-2010: ο βαθμός της θεωρίας να καταχωρηθεί και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.
  • Μεθοδολογία Έρευνας στη Φ/Θ Εργαστήριο, Ν2-5010: ο βαθμός της θεωρίας να καταχωρηθεί και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.
  • Φ/Θ σε Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες Εργαστήριο, Ν2-6010: ο βαθμός της θεωρίας  να καταχωρηθεί και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.
  • Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή Εργαστήριο, Ν2-7010: ο βαθμός της θεωρίας να καταχωρηθεί και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.
  • Χειρουργική (Θ) (επιλογής) Ν2-7Α10: ως βαθμός του μαθήματος θα καταχωρηθεί το άθροισμα των μέσων όρων  της Ανατομίας Ι (Θ+Ε) Ν2-1010 και της Ανατομίας ΙΙ (Θ+Ε) Ν2-2010.
  • Ψυχολογία στην Υγεία (Θ) (επιλογής) Ν2-6Β10: ως βαθμός του μαθήματος θα καταχωρηθεί ο βαθμός του μαθήματος Βασικές αρχές ψυχοπαθολογίας (Θ)(Η εξ.) Π1-8020.