Αναβολή Κλινικής Εκπαίδευσης και Πρακτικής Άσκησης