Ανανέωση εγγραφών εαρινού εξ. 2019-2020

Ανανέωση εγγραφών εαρινού εξ. 2019-2020

Οι ανανεώσεις εγγραφών άρχισαν από 24-03-2020 και θα διαρκέσουν μέχρι 05-04-2020

Προσοχή!

Μετά την εγγραφή σας εκτυπώστε την ως αποδεικτικό στοιχείο για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα απευθύνεστε στη γραμματεία για την επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίσετε.