Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογές ανάδειξης Διευθυντών Τομέων

Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογές ανάδειξης Διευθυντών Τομέων

Η ψηφοφορία  θα διεξαχθεί  στο γραφείο της προέδρου της εφορευτικής επιτροπής (πολυγωνικό), στις 12/7/21 και ώρα 9-11.

Ανακήρυξη υποψηφίων:

  1. Τομέας «Μυοσκελετικό και Κυκλοφορικό σύστημα» δεν υπάρχει υποψήφιος  
  2.  Τομέας «Νευρικό Σύστημα»  υποψήφια η κα. Μ. Παπαδοπούλου  
  3.  Τομέας «Αναπνευστικό  Σύστημα» δεν υπάρχει υποψήφιος  

Τα  μέλη της επιτροπής:

Δ. Μπακαλίδου, Πρόεδρος

Α. Κομπότη

Γ. Πέττα