Ανακοίνωση βελτίωσης βαθμολογίας εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022-23