Ανακοίνωση της Πρυτανείας για τα κλινικά-εργαστηριακά μαθήματα και την εαρινή εξεταστική περίοδο 2019-2020

Ανακοίνωση της Πρυτανείας για τα κλινικά-εργαστηριακά μαθήματα και την εαρινή εξεταστική περίοδο 2019-2020

H ολοκλήρωση κλινικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και η διεξαγωγή της εαρινής εξεταστικής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020, όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να γίνει  αποκλειστικά και μόνον εξ’ αποστάσεως.