Ανακοίνωση σχετικά με βαθμολογίες φοιτητών

Ανακοίνωση σχετικά με βαθμολογίες φοιτητών

Ανακοίνωση
 
Καλούνται όλοι οι φοιτητές της ΣΕΥΠ να ελέγξουν ΑΜΕΣΑ, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, όλες τις βαθμολογίες τους και να στείλουν email στο Τμήμα τους με κοινοποίηση στη Κοσμητεία της ΣΕΥΠ (seyp@uniwa.gr) για τυχούσες εκκρεμότητες.
Παρακαλούμε όλα τα αιτήματα να έχουν αποσταλεί μέχρι τις 19/05/2020.