Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση άμεσα να προσκομίσουν, την Τρίτη 22/3/22 στις 16.00 και Τετάρτη 23/3/22 στις 15.30 στην επιτροπή  Πρακτικής  Άσκησης τα παρακάτω: 
1. Αίτηση έναρξης για πρακτική, που θα βρουν στο eclass και 
2. Να στείλουν στην γραμματεία αίτηση για βεβαίωση πρακτικής, που θα βρουν στο φοιτητολόγιο. Την βεβαίωση θα την παραλάβει η επιτροπή από τη γραμματεία. 
Όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν αργότερα μέχρι Σεπτέμβριο 2022, μπορούν να προσκομίσουν στην επιτροπή  τα παραπάνω κάθε  Τετάρτη στις 15.30 στο γραφείο της προέδρου Γ.Πέττα, αφού επικοινωνήσουν την προηγούμενη ημέρα για να επιβεβαιώσουν το ραντεβού.