Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης – Χειμερινό εξάμηνο 2020-21