ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

Το θεωρητικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 8.30πμ μέσω  MS Teams στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ στο MS Teams

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τα εργαστήρια και τον τρόπο διδασκαλίας τους (εγγραφή σε ομάδες κτλ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: η παρακολούθηση του μαθήματος και η χρήση του συνδέσμου που ακολουθεί επιτρέπεται μόνο για τους φοιτητές του ΠΑΔΑ οι οποίοι οφείλουν να συνδέονται μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού που διαθέτουν (@uniwa.gr)