Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2021-22

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2021-22

Η Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων, κατά τη συνεδρίαση της στις 25/11/2021, απέρριψε τις παρακάτω αιτήσεις υποψηφίων και συνεπώς δεν μπορούν να συμμετέχουν:

1.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 101005/10.11.2021

2.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 102160/12.11.2021

3.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 102148/12.11.2021.

4.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 100320/09.11.2021

5.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 103159/18.11.2021

6.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 103697/19.11.2021

7.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 103377/18.11.2021

8.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 103361/18.11.2021

9.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 103349/18.11.2021

10.   απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 103328/18.11.2021

11.   απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 103302/18.11.2021