Ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. έτους 2021 2022 Φυσικοθεραπείας

Ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. έτους 2021 2022 Φυσικοθεραπείας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2021/2022.

Η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων στο Τμήμα ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ για το  ακαδημαϊκό έτος 2021/2022,  γίνεται  βάσει εξετάσεων σε τρία μαθήματα και σε ποσοστό κατάταξης  12% επί  του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων στο Τμήμα και στα ακόλουθα μαθήματα:

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

 Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται να είναι αυτή που αναφέρεται στο περίγραμμα σπουδών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, με βάση την κείμενη βιβλιογραφία που αναφέρεται σε αυτό.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει  από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις  αποστέλλονται  ταχυδρομικά, με την  σφραγίδα του Ταχυδρομείου να βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Αγίου Σπυρίδωνος 28 Αιγάλεω Τ.Κ 12243)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση  ενδιαφερόμενου/νης (θα βρείτε το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα)

β) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.