Ανακοίνωση για τους μετεγγραφέντες 2019-2020

Ανακοίνωση για τους μετεγγραφέντες 2019-2020

Οι μετεγγραφές ακ. έτους 2019/2020 εγκρίθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στη διαγραφή τους από το Τμήμα που εισήχθησαν.