Ανακοίνωση για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση

Ανακοίνωση για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους Άσκηση να καταθέσουν στην γραμματεία του Τμήματος την Δευτέρα 22.10.2018 και την Τετάρτη 24.10.2018 και ώρες 11.00-13.00 τα κάτωθι:

  • Βιβλίο Πρακτικής
  • Βεβαίωση από το Νοσοκομείο
  • Σύμβαση εάν δεν έχει κατατεθεί

 

                                                                             Η Επιτροπή Πρακτικής