Ανακοίνωση για προφορική συνέντευξη στα πλαίσια των σπουδών μέσω Erasmus+

Ανακοίνωση για προφορική συνέντευξη στα πλαίσια των σπουδών μέσω Erasmus+

Οι φοιτητές που αιτήθηκαν σπουδές μέσω Erasmus+, θα προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη, σύμφωνα με τον οδηγό Erasmus+, στις 21/3/2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30πμ. Η εν λόγω συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως και θα παρευρίσκεται και ο αναπληρωτής ακαδημαϊκός υπεύθυνος Erasmus+, Γ. Γεωργούδης, Καθηγητής.

Η ακαδημαϊκή υπεύθυνη Erasmus+,
Δ. Μπακαλίδου, Αν. Καθηγήτρια