Ανακοίνωση για “ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ”

Ανακοίνωση για “ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ”

ΜΑΘΗΜΑ «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ»

Το Μάθημα της «Παιδιατρικής» θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη και ώρα 16:00-18:00μμ από την Δρ. Ανδρή Ελισάβετ.

Έχει δημιουργηθεί ο σχετικός σύνδεσμος  στο eclass από όπου θα ενημερωθείτε για τη σύνδεσμο στο MS Teams καθώς η διδασκαλία θα αρχίσει από 22/10/2020.