Ανακοίνωση για φοιτητές με αναπηρία

Ανακοίνωση για φοιτητές με αναπηρία

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας που δικαιούνται υποστήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2024, παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή, μέσω email, μέχρι τις 27/6/2024 με τη Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Δάφνη Μπακαλίδου, Καθηγήτρια, (dbakalid@uniwa.gr), ή με τον αναπληρωτή Σύμβουλο καθηγητή ΦμΕΑ, Δημήτριο Στασινόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή (dstasinopoulos@uniwa.gr), αναφέροντας:

1. Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, τους αντίστοιχους διδάσκοντες και τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες εξέτασης.

2. Την ειδική υποστήριξη ή βοήθεια που δικαιούνται και επιθυμούν λόγω ειδικής δυσκολίας (προφορική ή γραπτή εξέταση).

Η καθηγήτρια σύμβουλος ΦμεΑ
Ο αναπληρωτής καθηγητής σύμβουλος ΦμεΑ