Ανακοίνωση για φοιτητές με αναπηρία

Ανακοίνωση για φοιτητές με αναπηρία

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  που δικαιούνται υποστήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία της εξεταστικής περιόδου  του Ιουνίου 2023,  παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή, μέσω email, μέχρι τις 16/6/2023 με την αναπληρώτρια  Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Αικατερίνη  Κομπότη, Λέκτορα Εφαρμογών  (akompoti@uniwa.gr), αναφέροντας:

  1. Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, τους αντίστοιχους διδάσκοντες και τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες εξέτασης.
  2. Την ειδική υποστήριξη ή βοήθεια που δικαιούνται και επιθυμούν λόγω ειδικής δυσκολίας (προφορική ή γραπτή εξέταση)

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια σύμβουλος ΦμεΑ