Ανακοίνωση για φοιτητές με αναπηρία σε σχέση με την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2023

Ανακοίνωση για φοιτητές με αναπηρία σε σχέση με την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2023

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας που δικαιούνται υποστήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου 2023, παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή, μέσω email, μέχρι τις 31/1/2023 με τη Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Δάφνη Μπακαλίδου, Αν. Καθηγήτρια, (dbakalid@uniwa.gr), ή με την αναπληρώτρια Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Αικατερίνη Κομπότη, Λέκτορα Εφαρμογών (akompoti@uniwa.gr), αναφέροντας:

1. Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, τους αντίστοιχους διδάσκοντες και τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες εξέτασης.

2. Την ειδική υποστήριξη ή βοήθεια που δικαιούνται και επιθυμούν λόγω ειδικής δυσκολίας (προφορική ή γραπτή εξέταση).

Η καθηγήτρια σύμβουλος ΦμεΑ
Η αναπληρώτρια καθηγήτρια σύμβουλος ΦμεΑ