Ανακοίνωση για φοιτητές με αναπηρία

Ανακοίνωση για φοιτητές με αναπηρία

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  που δικαιούνται υποστήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου  2022,  παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή, μέσω email, από 25/8/2022 έως  τις 1/9/2022  με τη Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Δάφνη Μπακαλίδου, Αν. Καθηγήτρια, (dbakalid@uniwa.gr), ή με την αναπληρώτρια  Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Αικατερίνη  Κομπότη, Λέκτορα Εφαρμογών  (akompoti@uniwa.gr), αναφέροντας:

  1. Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, τους αντίστοιχους διδάσκοντες και τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες εξέτασης.
  2. Την ειδική υποστήριξη ή βοήθεια που δικαιούνται και επιθυμούν λόγω ειδικής δυσκολίας (προφορική ή γραπτή εξέταση)

 

Η καθηγήτρια σύμβουλος ΦμεΑ

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια σύμβουλος ΦμεΑ