Ανακοίνωση για φοιτητές με αίτηση για πρακτική μέσω Erasmus+

Ανακοίνωση για φοιτητές με αίτηση για πρακτική μέσω Erasmus+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές έχουν καταθέσει αίτηση για πρακτική μέσω Erasmus+ καλούνται σε προφορική συνέντευξη την Παρασκευή 18/06/21 και ώρα 17.00μμ, η οποία είναι απαραίτητη για την αξιολόγησή τους σχετικά με την αίτηση για  πρακτική μέσω Erasmus+   

Θα σας σταλεί σύνδεσμος μέσω MSTeams

Δ. Μπακαλίδου

Ακαδημαϊκή υπεύθυνη Erasmus+