Ανακοίνωση για εξεταστική Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση για εξεταστική Ιουνίου 2021

Η εξεταστική του Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως και δεν θα υπάρξει εμβόλιμη εξεταστική.