Ανακοίνωση «Εμβόλιμης» εξεταστικής περιόδου

Ανακοίνωση «Εμβόλιμης» εξεταστικής περιόδου

Ανακοίνωση «Εμβόλιμης» εξεταστικής περιόδου αποκλειστικά και μόνο για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης (δηλ όσοι ανήκουν στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Στην ως άνω κατηγορία ανήκουν μόνο όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή ανήκουν στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν δηλώσει στο παρελθόν  μία φορά το μάθημα (είτε ανήκει στο  χειμερινό είτε εαρινό εξάμηνο) που πρόκειται να εξεταστούν. 

Οι φοιτητές της ανωτέρω περίπτωσης δεν οφείλουν  να υποβάλουν νέα δήλωση για όσα μαθήματα επιθυμούν να εξετασθούν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο  Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023.

Δεν υφίσταται αριθμητικός  περιορισμός μαθημάτων ή ωρών  στα μαθήματα που δύναται να  εξετασθεί εκάστοτε φοιτητής και είναι ανεξάρτητα  από τα μαθήματα τα  οποία  έχουν ήδη συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.