Ανακοίνωση «Εμβόλιμης» εξεταστικής περιόδου για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης

Ανακοίνωση «Εμβόλιμης» εξεταστικής περιόδου για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή ανήκουν στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν δηλώσει στο παρελθόν το συγκεκριμένο μάθημα ή  μαθήματα, μπορούν αν  επιθυμούν  να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος και να συμμετάσχουν στις εξεταστικές περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2023 και Επαναληπτική Σεπτεμβρίου 2023 χωρίς δήλωση μαθημάτων σε αυτά τα μαθήματα.

Δεν απαιτείται ηλεκτρονική  υποβολή  δήλωσης μέσω της εφαρμογής του φοιτητολογίου.