Ανακοίνωση διαδικασιών Έναρξης και Λήξης Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023