Ανακήρυξη υποψηφίου για ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου και ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών μέσω ΖΕΥΣ