Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη Δ/ντων Τομέων Τμήματος Φυσικοθεραπείας