Αναφορά στο έργο του αείμνηστου Καθ. Άγγελου Πουλή

Αναφορά στο έργο του αείμνηστου Καθ. Άγγελου Πουλή

Αγαπητοί συνάδελφοι

Επισυνάπτω σελίδες του  διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Hand Therapy όπου ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εuropean Federation of Societies for Hand Therapy, αναφέρεται στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή του Τμήματος μας, Άγγελου Πουλή.

Με εκτίμηση

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Γεώργιος Γιόφτσος, Ph.D, M,Sc.    George Gioftsos, Ph.D, M.Sc
Καθηγητής Φυσικοθεραπείας       Professor in Physiotherapy
Πρόεδρος Τμήματος           Head of the Department

Τμήμα Φυσικοθεραπείας         Dept. of Physiotherapy
Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας   Faculty of Health and Caring Sciences
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής     University of West Attica 
Αγίου Σπυρίδωνος 28,         Agiou Spyridonos 28, 
Αιγάλεω 12243, Αθήνα - Ελλάδα     Egaleo 12243, Athens -GREECE