Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Τμήματος Φυσικοθεραπείας ακαδ. έτους 2020-21

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Τμήματος Φυσικοθεραπείας ακαδ. έτους 2020-21

Σας γνωρίζουμε ότι ακαδημαϊκός Σύμβουλος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, είναι η κα. Κομπότη Αικατερίνη, Λέκτορας Εφαρμογών (τρόπος επικοινωνίας μέσω email στο kompoti@uniwa.gr ).

Σύμφωνα με άρθρο 62 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621/2020, τ. Β’), οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.