Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020 2021

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020 2021

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην υπ’ αριθ. 06/19-05-2020  συνεδρίασή της, ομόφωνα αποφάσισε:

να ορίσει ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και εξετάσεων, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το Χειμερινό Εξάμηνο και για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021, ως ακολούθως :

 

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 έως Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Έναρξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου:
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου:
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021

Αναπλήρωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 έως Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

Έναρξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου:
Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Λήξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου:
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

Έναρξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου:
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Λήξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου:
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

 

Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου

– 14 Σεπτεμβρίου 2020 (Εορτή Εσταυρωμένου Πολιούχος),

– 28 Οκτωβρίου 2020 (Εθνική Επέτειος),

– 17 Νοεμβρίου 2020,

– 24 Δεκεμβρίου 2020 έως 6 Ιανουαρίου 2021 (Διακοπές Χριστουγέννων)

– 6 Ιανουαρίου 2021 (Θεοφάνεια) και

– 30 Ιανουαρίου 2021 (Τριών Ιεραρχών)

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου

– 15 Μαρτίου 2021 (Καθ. Δευτέρα)

– 25 Μαρτίου 2021 (Εθνική Επέτειος)

– 26 Απριλίου 2021 – 7 Μαΐου 2021 (Διακοπές Πάσχα)

– 1 Μαΐου 2021 (Πρωτομαγιά) και

– 21 Ιουνίου 2021 (Αγ. Πνεύματος)