Αιτήσεις για την εξέταση των πτυχιακών εργασιών

Αιτήσεις για την εξέταση των πτυχιακών εργασιών

Καλούνται οι φοιτητές που θα εξεταστούν στην πτυχιακή τους εργασία τον Σεπτέμβριο του 2019 να καταθέσουν σχετική αίτηση μέχρι 10-09-2019