Αιτήσεις για πρακτική άσκηση

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση

Οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση θα κατατεθούν την Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 12.00 – 14.00 μ.μ. 

Η επιστημονική υπεύθυνη κ. Γ. Πέττα θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις και θα παρέχει ενημέρωση στους φοιτητές στο εργαστήριο 6 στο 2ο όροφο.