Άρση του Περιορισμού της Μη Οφειλής Μαθημάτων Ειδικότητας, ως Προϋπόθεση για την Πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης στο Η΄ Εξάμηνο Σπουδών

Άρση του Περιορισμού της Μη Οφειλής Μαθημάτων Ειδικότητας, ως Προϋπόθεση για την Πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης στο Η΄ Εξάμηνο Σπουδών

 

H Διοικούσα Επιτροπή του Πα.Δ.Α. στη συνεδρίαση με αριθμό 7/02-04-2019 αποφάσισε ομόφωνα:

Α.
να εγκρίνει, κατ’ εξαίρεση, έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020, την άρση του περιορισμού της μη οφειλής μαθημάτων ειδικότητας, ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης στο Η΄ Εξάμηνο Σπουδών των Φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι

Β.
το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην τροποποίηση του εγκεκριμένου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό του ανώτατου ορίου των τριάντα οκτώ (38) ωρών στις ανανεώσεις εγγραφών – δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών του Τμήματος, καθώς και του περιορισμού της οφειλής έως τριών (3) το πολύ μαθημάτων ειδικότητας ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης στο Η΄ Εξάμηνο Σπουδών των Φοιτητών του Τμήματος.