1η Επιστημονική Ημερίδα ΠΜΣ Τμήματος ΦΘ

1η Επιστημονική Ημερίδα ΠΜΣ Τμήματος ΦΘ

Στις 8 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η 1η ημερίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με θέμα:  Φυσικοθεραπεία και Ποιότητα Ζωής, Ανάπτυξη-Διατήρηση-Επανάκτηση.

Πανεπιστημιούπολη 1, Αιγάλεω, Συνεδριακό Κέντρο.

Αφίσα Ημερίδας ΠΜΣ

Τρίπτυχο Ημερίδας ΠΜΣ