Μάιος 2024

Οι φοιτητές  που αιτήθηκαν μετακίνηση για πρακτική  μέσω Erasmus+ , θα προσέλθουν για προφορική συνέντευξη στις 4/6/2024, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.00.  Η διαδικασία της συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.  Η παρουσία είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον οδηγό Erasmus+ του τμήματος  Φυσικοθεραπείας.

Η ακαδημαϊκή υπεύθυνη   Erasmus+ του τμήματος  Φυσικοθεραπείας

Δάφνη Μπακαλίδου

Καθηγήτρια