Μάρτιος 2024

Οι φοιτητές  που αιτήθηκαν μετακίνηση για σπουδές μέσω Erasmus+ , θα προσέλθουν για προφορική συνέντευξη στις 21/3/2024 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15.30.  Η διαδικασία της συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.  Η παρουσία είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον οδηγό Erasmus+ του Tμήματος  Φυσικοθεραπείας.

Η ακαδημαϊκή υπεύθυνη Erasmus+ του Tμήματος Φυσικοθεραπείας

Δάφνη Μπακαλίδου

Καθηγήτρια