Ιούλιος 2022

Καλούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με αρ. Πτυχίων 101 έως 276, να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (στέλνοντας email στο: physio@uniwa.gr, αναφέροντας Ονοματεπώνυμο και Αρ. Πτυχίου και θα σας αποστέλλεται απάντηση με συγκεκριμένη ώρα για την προσέλευση), από την Δευτέρα 25/07/2022, …

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  που δικαιούνται υποστήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου  2022,  παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή, μέσω email, από 25/8/2022 έως  τις 1/9/2022  με τη Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Δάφνη Μπακαλίδου, Αν. Καθηγήτρια, (dbakalid@uniwa.gr), ή με την αναπληρώτρια  Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Αικατερίνη  Κομπότη, Λέκτορα Εφαρμογών  (akompoti@uniwa.gr), αναφέροντας:

  1. Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, τους αντίστοιχους διδάσκοντες και τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες εξέτασης.
  2. ...
Περισσότερα

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του  Τμήματος.

 Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση.

Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο και κατά το χρονικό διάστημα από 27.07.2022 έως 31.07.2022

Η αίτηση  υποβάλλεται  για την εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. ...

Περισσότερα

Βραβευμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόγραμμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Δήμο Περιστερίου, όπου 60 δημότες με χρόνιο πόνο στο γόνατο, ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα διάρκειας 2 σχεδόν χρόνων προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη το πρωτόκολλο της οποίας δημοσιεύτηκε σε διεθνές περιοδικό.

 

Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα ΒαδίΖΩ του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τη βοήθεια των δημοτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα οστεοαρθρίτιδας γόνατος. ...

Περισσότερα