Νοέμβριος 2021

Στον επισυναπτόμενο πίνακα είναι η κατανομή των πρωτοετών φοιτητών (σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου τους) ανά Σύμβουλο Σπουδών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου του Τμήματος, οι φοιτητές/τριες θα κληθούν από τον σύμβουλο τους σε προσωπική επικοινωνία για ενημέρωση σε θέματα σπουδών.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ έτους 2021 22

Η Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων, κατά τη συνεδρίαση της στις 25/11/2021, απέρριψε τις παρακάτω αιτήσεις υποψηφίων και συνεπώς δεν μπορούν να συμμετέχουν:

1.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 101005/10.11.2021

2.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 102160/12.11.2021

3.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 102148/12.11.2021.

4.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. πρωτ. 100320/09.11.2021

5.       απορρίπτεται η αίτηση με αρίθμ. ...

Περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία

Η Συνέλευση Τμήματος, στην υπ’ αριθμ. 25/02-11-2021 συνεδρίαση της, ενέκρινε τον Κανονισμό Ανάθεσης & Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που επισυνάπτεται και ισχύει πλέον για όσους φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΠΑΔΑ.

Για όσους φοιτητές ολοκληρώνουν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ, ισχύουν οι προϋπάρχουσες διαδικασίες για την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία, να δηλώσουν την πρόθεση τους αυτή στη κα Μακρυγιάννη Δ., Λέκτορα Εφ. (dmakrygi@uniwa.gr)

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2021 ...

Περισσότερα