Αύγουστος 2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

κατά την εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του  Τμήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. ...

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας που δικαιούνται ειδικές προϋποθέσεις ή υποστήριξη για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021, παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή, μέσω email, μέχρι την 31η Αυγούστου με τη Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Δάφνη Μπακαλίδου (dbakalid@uniwa.gr), ή με την αναπληρώτρια Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Αικατερίνη Κομπότη (akompoti@uniwa.gr), αναφέροντας:

1. Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, ...

Περισσότερα