Μάρτιος 2021

 Σύμφωνα με την Απόφαση της Συγκλήτου με αριθμ. 2/25-02-2021 (θέμα 11ο), θα πραγματοποιηθεί εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για τους φοιτητές της κατηγορίας ΧΠ σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος στο eclass.

Οι λοιπές κατηγορίες φοιτητών των αντίστοιχων εργαστηριακών μαθημάτων θα αναμένουν την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων.

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. ...

Περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές,

Το ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) στα πλαίσια επιμορφωτικής εκδήλωσης, διοργανώνει την ερχόμενη εβδομάδα (17-20 Μαρτίου 2021) δωρεάν για φοιτητές διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Συνδημιουργήστε το μέλλον» (Co-create the Future).

Στo σεμινάριο θα αναπτυχθούν θέματα επαγγελματικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιούνται οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από 09.03.2021 έως 15.03.2021.

Σημειώνουμε ότι:

  • Ισχύουν οι αλυσίδες
  • Όλοι οι φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση και να κρατήσουν αντίγραφο αυτής, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Αξιότιμα μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2021, σε φοιτητές, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του  ΠΑΔΑ, το μάθημα «Ιταλικά για αρχάριους». 

Περιγραφή μαθήματος και στόχοι: 

Η γνώση των γλωσσών, είναι σημαντικός παράγοντας για την  αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών, την εύρεση εργασίας και την κινητικότητα.

...
Περισσότερα

Αγαπητές-οι κυρίες-οι,

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών στα πλαίσια των ενεργειών του για την ψήφιση του Ν. 4763/2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, άρθρο 164 «Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας – Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010», όπως αυτές εγκρίθηκαν από την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του Π.Σ.Φ. (Φεβρουάριος 2021), θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση του ΚΔΣ του ΠΣΦ με τους φοιτητές των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας της χώρας, με την παρουσία του εκπαιδευτικού προσωπικού, ...

Περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ στην ΕΠΙΣΤΗΜΗ της ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το τμήμα Φυσικοθεραπείας απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας σύμφωνα με το Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 4441/2018, τ/’ Β΄) και δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εξετάζονται από τη Συνέλευση του τμήματος 2 φορές το χρόνο ήτοι, κάθε Οκτώβριο και Μάιο, ...

Περισσότερα

Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν στο πρόγραμμα δεν υπάρχει όνομα Καθηγητή σε κάποιο μάθημα, αυτό σημαίνει ότι θα βγει σχετική ανακοίνωση μόλις υπάρξει Καθηγητής και τότε θα ανακοινωθεί σε ποιο e-class θα κάνετε εγγραφή.