Νοέμβριος 2020

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συμμετείχε στη “Βραδιά του Ερευνητή” 2020 με 12 Ερευνητικά Εργαστήρια – Ερευνητικές Ομάδες, μεταξύ των οποίων και το Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Υποστήριξης της Κίνησης – LANECASM του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (https://lanecasm.uniwa.gr/).

Ο σύνδεσμος του video παρουσίασης της Ερευνητικής Δραστηριότητας του Εργαστηρίου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας LANECASM στη “Βραδιά του Ερευνητή 2020”, είναι: https://youtu.be/fbqHphjJS0s 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την κατηγορία των Αθλητών.

Η εγγραφή της ανωτέρω κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 23.11.2020 έως και 30.11.2020.
Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά (courier):

Διεύθυνση Γραμματείας Τμήματος Φυσικοθεραπείας :
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας
Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας
Ταχ. ...

Περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων σας θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία της “Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης” ...

Περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος πρακτική άσκηση θα γίνει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, ώρα 9.00.                                                           

Όσοι   θα συμμετάσχετε στην εξέταση παρακαλώ να αποστείλετε την εργασία σας σε ηλεκτρονική μορφή στις διευθύνσεις:

“ΔΩΡΟΘΕΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ” …………. dmakrygi@uniwa.gr                                                                                                            

“ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ” ….. dstasinopoulos@uniwa.gr                                                                                                                      

“ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΤΑ”   ………………………… gpetta@uniwa.gr                                                                                                                                    

Το αρχείο που θα στείλετε θα  έχει ως όνομα,   ...

Περισσότερα
Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε το έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη, σχετικά με την αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020.
Ήδη έχει βγει σχετική ανακοίνωση στο website της πρακτικής https://praktiki.uniwa.gr/nea/anastelletai-i-praktiki-askisi-apo-7-eos-kai-30-noemvrioy-2020/
 
Συγκεκριμένα:

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 320/7-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» και ΑΔΑ ΡΩΣΧ46ΜΤΛ,  ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης. ...

Περισσότερα