Μάρτιος 2020

Αγαπητέ απόφοιτε του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

Στο πλαίσιο του Τμήματος Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας, εκπονείται μελέτη με σκοπό την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων του Ιδρύματος στην αγορά εργασίας.

Η μελέτη αυτή βοηθάει το ΠΑΔΑ στην παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων μετά την απομάκρυνση τους από τη Σχολή, στην εις βάθος διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων της απασχολησιμότητας και την σχετική λήψη αποφάσεων.Τέλος θα υποβοηθήσει έμμεσα εσάς, ...

Περισσότερα

Οι ανανεώσεις εγγραφών άρχισαν από 24-03-2020 και θα διαρκέσουν μέχρι 05-04-2020

Προσοχή!

Μετά την εγγραφή σας εκτυπώστε την ως αποδεικτικό στοιχείο για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα απευθύνεστε στη γραμματεία για την επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίσετε.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό 2 ώρες, Η’ εξάμηνο σπουδών)

 Oι φοιτητές του τμήματος φυσικοθεραπείας που έχουν δηλώσει το μάθημα του        Η’ εξαμήνου:

 «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑ» (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό 2 ώρες) μπορούν να το παρακολουθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a48fedea54e6b412291dad966c714e850%40thread.tacv2/1584121986676?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2238b2ff0c-7254-420d-b0f7-7b6483455e85%22%7d

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα στις 11:30 π.μ. ...

Περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος πραγματοποιείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα.

Για κάθε μάθημα του Τμήματος θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από τον αντίστοιχο διδάσκοντα μέσω του e-class.

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να διεξάγουν Πρακτική άσκηση κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 να προσέλθουν σε συνάντηση ενημέρωσης την Τρίτη 17/3/20 στην αίθουσα 204 , ώρα 13.30

Δικαίωμα έναρξης ΠΑ έχουν

1.  Όλοι οι επί πτυχίω φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ χωρίς περιορισμό οφειλής μαθημάτων.

2. Όλοι οι επί πτυχίω φοιτητές και οι εγγεγραμμένοι στο 8ο εξάμηνο με τον περιορισμό μη οφειλής περισσοτέρων των 3 μαθημάτων ειδικότητας , ...

Περισσότερα

Λόγω έξαρσης της γρίπης και του κορονοϊού, ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ,  προς όλους τους φοιτητές της ΣΕΥΠ, να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των τμημάτων τους, ΚΥΡΙΩΣ με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails), ιδιαίτερα από την Δευτέρα 9-3-2020 έως και την Παρασκευή 10-4-2020.

Οι απαντήσεις θα δίνονται με email.

Από την Κοσμητεία.