Φεβρουάριος 2020

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στην ορκωμοσία του Τμήματος την 5η/3/2020 οφείλουν να αποστείλουν άμεσα (μέχρι 28/02/2020) μία φωτογραφία τους στον Πρόεδρο του Τμήματος, σε ηλεκτρονική μορφή και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ακόλουθο e-mail: gioftsos@uniwa.gr

 Η συγκεκριμένη φωτογραφία θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες παρουσίασης της τελετής ορκωμοσίας και συνεπώς οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν όποια φωτογραφία κρίνουν ότι τους εκπροσωπεί και τους παρουσιάζει καλύτερα. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι τόσο το e-class, όσο και η εγγραφή σας σ αυτό, αποτελεί τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που διευκολύνει την επικοινωνία σας με τον διδάσκοντα και το εκπαιδευτικό υλικό. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την εγγραφή σας στο εξάμηνο και τη δήλωση του μαθήματος που θα πρέπει να υποβάλετε στην ηλεκτρονική γραμματεία κατά το χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί από το Τμήμα.

Εφιστούμε την προσοχή σας με σκοπό την αποφυγή πιθανών προβλημάτων καθώς βαθμολογίες μαθημάτων υφίστανται μόνο όταν είναι καταχωρημένες στην ηλεκτρονική γραμματεία, ...

Περισσότερα

«Καλούνται οι φοιτητές που έκαναν αίτηση για σπουδές μέσω Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, να προσέλθουν στο γραφείο της ακαδημαϊκής υπευθύνου Erasmus+ ( πολυγωνικό), την Πέμπτη  27/02/20  και ώρα 10.30 προκειμένου να περάσουν από αξιολόγηση. Στη συνάντηση θα παρευρίσκεται και ο αναπληρωτής ακαδημαϊκός υπεύθυνος Erasmus+.    Εκτός της  αναλυτικής βαθμολογίας είναι απαραίτητος  και  ο Μ.Ο».

H ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (όσων έχουν κάνει αίτηση) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020 

στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω ) κατά τις ώρες :

    
    11:30 -13:00 μ.μ.    και

    13:00-14:30 μ.μ

  

Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτούντων για ορκωμοσία, η τελετή καθομολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικές ώρες. ...

Περισσότερα

Όσοι φοιτητές έχουν κάνει αίτηση για ορκωμοσία μπορούν να έρθουν να παραλάβουν την βεβαίωση περάτωσης ολοκληρωμένη με βαθμό και ημερομηνία ολοκλήρωσης τις ημέρες και ώρες που είναι η Γραμματεία ανοιχτή.