Ιανουάριος 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4653/2020, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών τους (προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα), να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματός τους, με την οποία θα δηλώνουν ρητώς ότι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. και να λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης είναι η 24η Φεβρουαρίου 2020, ...

Περισσότερα

Καλούνται οι  φοιτητές που ανήκουν στις  παρακάτω κατηγορίες και επιθυμούν να ξεκινήσουν  Πρακτική Άσκηση άμεσα στον Δημόσιο τομέα  να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος εφόσον δεν έχουν εγγραφεί ακόμη και να επικοινωνήσουν άμεσα με την Επιστημονική Υπεύθυνη Λέκτορα Εφαρμογών Γ. Πέττα  georgiapetta@ymail.com  

Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ ανεξαρτήτως των οφειλόμενων μαθημάτων 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο Πα.Δ.Α. και: είναι εγγεγραμμένοι σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 9ου εξ., ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Triti_Paratasi_PADA_Physik.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου δηλώσεων συγγραμματών για το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020. Η διανομή των δηλωθέντων συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών. ...

Περισσότερα
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ  23/01/2020 ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ. Ο ΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ -ΠΕΜΠΤΗ 11.30Π.Μ. – 14.00Μ.Μ.
 
ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ Α’ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ (ΑΙΘ Α009) ΠΛΗΣΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-5381223,210-5381254

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 να προσέλθουν για την εγγραφή τους από 22.01.2020   ημέρες   Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή και ώρα 11.00-13.00  έως 14.02.2020προσκομίζοντας

 

  • φωτοτυπία  ταυτότητας 
  • 1 φωτογραφία

 

Όσοι επιθυμούν απαλλαγή από μαθήματα από το Τμήμα προέλευσης τους θα προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία και το περίγραμμα των μαθημάτων σφραγισμένο από το Τμήμα προέλευσης.

  ...

Περισσότερα