Οκτώβριος 2019

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία και φοιτούν τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο σπουδών υποβάλουν σχετική αίτηση για τον Τομέα που έχει ανακοινώσει θέματα πτυχιακών στην έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν πτυχιακή εργασία την δηλώνουν (δήλωση μαθημάτων) στο εαρινό εξάμηνο. Η αξιολόγηση των πτυχιακών εργασιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό μέχρι και την έναρξη του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους, ...

Περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ` ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σας ενημερώνουμε, ότι οι ανανεώσεις εγγραφών των φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 07.10.2019 έως και 18.10.2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του φοιτητολογίου https://services.uniwa.gr.  Μόνο για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του Α΄ εξαμήνου, η δήλωση μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.